Preferent schuldeiser

Een preferente schuldeiser (ook wel: preferente crediteur) is een schuldeiser die een preferente vordering heeft op de schuldenaar. Preferentie vloeit voort uit de wet. Een preferente crediteur heeft voorrang op het verhaal van een openstaande vordering ten opzichte van anderen, non-preferente crediteuren. Voorbeelden van preferente crediteuren zijn de Belastingdienst, het UWV en werknemers met een loonvordering van voor het faillissement.

Ook binnen de categorie preferente crediteuren is een rangorde. Over het algemeen hebben alle overheidsinstanties, en daaraan verwante organisaties, voorrang op eventuele andere (preferente) crediteuren.

Categorie Incasso
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Preferent crediteur