Leegstandswet

Een specifieke regeling die het mogelijk maakt voor huiseigenaren om een woning tijdelijk te verhuren, zonder gebonden te zijn aan de regelingen inzake huurbescherming.

Normaliter heeft een huurder altijd recht op huurbescherming, zelfs indien sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst. Indien een eigenaar een woning verhuurt op grond van de Leegstandswet, geldt deze huurbescherming niet. Een andere uitzondering op de huurbescherming is de diplomatenclausule.

Een eigenaar kan een woning alleen op grond van de Leegstandswet verhuren indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Verhuur ingevolge de Leegstandswet is mogelijk indien de eigenaar een huis te koop heeft staan. Ook huurwoningen die in aanmerking zijn genomen om te worden gesloopt of gerenoveerd kunnen ingevolge de Leegstandswet worden verhuurd.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen