Hoger beroep

Hoger beroep tegen uitspraak

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de rechter kunt u daartegen hoger beroep instellen. Hoger beroep is in beginsel alleen mogelijk tegen een eindbeslissing: hoger beroep tegen tussenvonnissen is alleen mogelijk als een voorlopige voorziening wordt toegewezen of geweigerd. In de hoger beroepsprocedure wordt de zaak opnieuw behandeld. Meestal gebeurt dit door drie rechters. Voorwaarde voor het instellen van hoger beroep is dat het financieel belang van de zaak tenminste €1750,- bedraagt.

Hoger beroep instellen

Voor het instellen van hoger beroep is bijstand van een advocaat benodigd. Indien u al een advocaat in de arm heeft genomen, kunt u desgewenst een second opinion aanvragen. Zo weet u zeker dat het gegeven advies zoveel mogelijk in overeenstemming is met de door u nagestreefde belangen. Hoger beroep tegen een einduitspraak dient binnen drie maanden te worden ingesteld, waarbij de termijn aanvangt op de eerste dag na die van de uitspraak. Bij een procedure in kort geding bedraagt deze termijn vier weken.  Bij het instellen van hoger beroep behoeft nog niet inhoudelijk te worden beargumenteerd waarom men het niet eens is met de uitspraak; dit komt in een later stadium aan de orde door middel van een memorie van grieven. Een uitzondering hierop is wanneer hoger beroep wordt ingesteld in een verzoekschriftprocedure. In dat geval dient de advocaat bij het indienen van het appelrekest wel al aan te geven wat de gronden voor het hoger beroep zijn. De geïntimeerde (de wederpartij) behoeft zijn standpunt eerst tijdens de zitting naar voren te brengen.

Behandeling van de procedure in hoger beroep

Indien hierom wordt verzocht, zullen beide partijen worden uitgenodigd om tijdens de rolzitting hun standpunten mondeling toe te lichten. Als aan alle vereisten is voldaan, kan het beroep inhoudelijk worden behandeld. Het is ook mogelijk dat een partij niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als de aard en complexiteit van de zaak daartoe aanleiding geven, zal het Hof tijdens een tussenbeslissing om extra bewijs vragen. Dit bewijs kan worden aangeleverd in de vorm van een getuigenverhoor of het horen van deskundigen. In een aantal gevallen kunnen partijen gedurende enig moment in de procedure in de gelegenheid worden gesteld om tot een schikking te komen. Dit kan overigens ook voordat de hoger beroepsprocedure in behandeling is genomen. Indien het niet tot een schikking komt, zal het Hof een eindbeslissing geven. Indien partijen het niet eens zijn met de inhoud van deze beslissing, kan doorgaans cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld.

Beschikking of arrest van het Hof

Indien er sprake is van een verzoekschriftprocedure, zal de hoger beroepsprocedure eindigen in een beschikking. Als er sprake is van een dagvaardingsprocedure heet dit een arrest: dit is slechts een terminologisch verschil. Het beroep kan geheel of gedeeltelijk ongegrond worden verklaard. Daarnaast kan het beroep ook geheel gegrond worden verklaard: in dat geval wordt de uitspraak van de lagere rechter vernietigd en doet het Hof zelf een nieuwe uitspraak die in de plaats van de oorspronkelijke uitspraak treedt.

Proceskosten en einduitspraak

In de procedure kan worden verzocht om de verliezende partij te veroordelen tot betaling in de proceskosten. Hierbij wordt gewerkt in zogenoemde staffels: de winnende partij krijgt nooit de volledige proceskosten vergoed. De winnende partij zal dus ook deels de eigen kosten voor de advocaat dienen te dragen. Dit is anders in zaken betreffend het intellectueel eigendomsrecht, waar partijen wel kunnen worden veroordeeld tot volledige betaling in de proceskosten. De bedragen hiervoor kunnen aanzienlijk oplopen.

Advocaat hoger beroep

Wanneer u hoger beroep wenst in te stellen tegen een uitspraak van de rechtbank, of wanneer u algemene informatie over het instellen van hoger beroep wenst, neemt u vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit kan via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in. Onze advocaat procesrecht helpt u graag verder.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.