Toegang tot het recht is een belangrijk fundament van onze democratische rechtsstaat. Om dat te realiseren, is de gedachte dat in beginsel een ieder aanspraak moet kunnen maken op een advocaat. Bij een inkomen dat beneden een bepaalde grens ligt, kan diegene onder voorwaarden aanspraak maken op pro-deo. Hoe dit werkt en wat de voorwaarden zijn, bespreekt onze advocaat.

Voorwaarden voor pro-deo

Een veelvoorkomend misverstand is dat er voor een advocaat extra voorwaarden gelden om op pro-deo basis werkzaamheden te verrichten. Dat geldt tot op zekere hoogte, waarover hierna meer. Elke in Nederland ingeschreven advocaat kan werkzaam zijn op basis van pro-deo. Voor veel rechtsgebieden gelden wel specifieke deskundigheidseisen. Dat betekent dat de advocaat in kwestie elk jaar een minimumaantal cursuspunten dient te behalen om ingeschreven te mogen staan. Verder is het veelal de keuze van de advocaat om een zaak op basis van pro-deo in behandeling te nemen.

Toevoegingsaanvraag

Neemt de advocaat een zaak op basis van pro-deo in behandeling, dan vraagt de advocaat een toevoeging aan bij de Raad voor rechtsbijstand (Rvr). Als de Rvr een positief besluit neemt op de toevoegingsaanvraag, dan betaalt de cliënt enkel een eigen bijdrage aan de advocaat. De advocaatkosten, waaronder het salaris, wordt dan door de Rvr vergoed.

Inkomensgrenzen

Om in aanmerking te kunnen komen voor pro-deo (ook wel: toevoeging) moet de cliënt voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is onder meer het maximuminkomen. Voor 2019 geldt als drempel een bruto inkomen van €26.500  voor alleenstaanden. De hoogte van dit inkomen wordt door de Rvr ieder jaar opnieuw vastgesteld. Op de website van de Rvr staat per categorie en woonsituatie de specifieke inkomensgrenzen vermeld.

Wijze van aanvragen

Een cliënt kan een toevoeging aanvragen via diens advocaat. Via een toevoegingsformulier, dat vrij toegankelijk is via de website van de Rvr of via de advocaat, vraagt de Rvr de inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Daarbij kijkt de Rvr naar het inkomen van 2 jaar terug. Ligt het inkomen van twee jaar terug beneden voornoemde inkomensgrenzen, dan verstrekt de Rvr in beginsel een toevoeging (ook wel: pro-deo). Vaak is dit nog wel afhankelijk van het geschil. Bij een positief besluit stelt de Rvr de hoogte van de eigen bijdrage vast. De hoogte hiervan varieert doorgaans tussen de €200,- en €700,-. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Rvr ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Aanvullende kosten bij pro-deo

Pro-deo (ofwel: toevoeging) geeft een rechtzoekende aldus de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een advocaat in te kunnen schakelen. Wel moet de rechtzoekende rekening houden met mogelijk aanvullende kosten. De Rvr vergoedt namelijk in beginsel enkel de advocaatkosten en aanvullende diensten zoals eventuele vertalingen van documenten. Als het aankomt op een gerechtelijke procedure, dient de rechtzoekende rekening te houden met de proceskosten. Als de rechtzoekende namelijk in een procedure bij de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kan het voorkomen dat de rechtbank een proceskostenveroordeling uitspreekt. In dat geval betaalt de rechtzoekende een deel van de proceskosten van de wederpartij. Dit geldt aldus onafhankelijk van de vraag of de rechtzoekende procedeert op basis van pro-deo.

Pro-deo advocaten

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman staan cliënten desgewenst bij op basis van pro-deo. Dit is wel afhankelijk van uw situatie en het betreffende geschil. Advocatenkantoor Appelman is een van de kleinere advocatenkantoren in Alkmaar. Een bewuste keuze, want zo bieden wij – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 30 juni 2019 Leestijd: 3 minutes