Natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis is niet volgens de wet afdwingbaar is. Vaak ontstaat deze door verjaring van een vordering.

Dit kan zich voordoen als een schuldeiser bijvoorbeeld reeds tien jaar een vordering heeft op een schuldenaar zonder nakoming te hebben gevorderd. De vordering zal dan in beginsel verjaard zijn. De contractuele verbintenis is dan omgezet in een natuurlijke verbintenis: de schuldeiser kan de schuldenaar wel aanspreken op nakoming, maar kan de vordering niet langer meer in rechte afdwingen.

Een schuldeiser kan een verjaringstermijn stuiten door middel van een sommatiebrief.

Wetsartikel Art. 6:3 BW
Synoniemen