Inspanningsverbintenis

Bij een overeenkomst maken partijen contractuele afspraken met elkaar. Om te beoordelen of een partij de overeenkomst deugdelijk is nagekomen, is onder van belang om vast te stellen of het gaat om een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis.

Als voorbeeld: een overeenkomst met de schilder voor een huis een resultaatsverplichting, terwijl de overeenkomst inzake de oplevering van een schilderij een inspanningsverplichting is. In dit laatste geval het namelijk onzeker of het beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.

Wetsartikel
Synoniemen Inspanningsverbintenis