Schuldenaar (mv: Schuldenaar)

Een schuldenaar (ook wel: debiteur) is degene die een verbintenis uit een overeenkomst dient na te komen. Hij staat aan de debetzijde van de overeenkomst: hij heeft de plicht een bepaalde prestatie uit de overeenkomst na te komen. Hij staat tegenover de schuldeiser (ook wel: crediteur).

In geval van een koopovereenkomst is degene die de koopprijs dient te betalen, de schuldenaar ten aanzien van de betaling. Hij is echter schuldeiser ten aanzien van de te ontvangen goederen. Aan de andere kant staat de partij, die de koopprijs dient te ontvangen. Die partij is ten aanzien van het ontvangen van de koopprijs de schuldeiser, en ten aanzien van de te leveren goederen de schuldenaar.

Belet een schuldeiser dat een schuldenaar zijn prestatie uit de overeenkomst nakomt, dan kan hij zich schuldig maken aan schuldeiserswanprestatie.

Wetsartikel
Synoniemen debiteur