Stuiting

(Rechts)vorderingen verjaren na enige tijd. Na deze termijn - welke afhankelijk is van de soort vordering, minimaal 5 jaar - vervalt het vorderingsrecht van een schuldeiser. De schuldeiser kan dit voorkomen door het versturen van een sommatiebrief aan de schuldeiser. Dat heet stuiting van de verjaring. De schuldeiser kan zulks doen door het instellen van een daad van rechtsvervolging (gerechtelijke procedure starten), door het versturen van een sommatiebrief aan de schuldeiser of doordat de schuldenaar de vordering erkent.

Door de stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen, totdat de schuldenaar de vordering daadwerkelijk heeft voldaan.

Verhinderd een schuldeiser (vooralsnog) dat zijn schuldenaar kan nakomen, dan pleegt hij een schuldeiserswanprestatie. 

 

Wetsartikel Art. 3:317 lid 1 BW
Synoniemen Stuiten