Handelingsonbekwaam

Volgens de Nederlandse wet is elk persoon, die de leeftijd van 18 heeft bereikt, volledig handelingsbekwaam. Dit betekent dat zij zonder beperking rechtshandelingen kunnen verrichten.

Kinderen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt zijn handelingsonbekwaam. Dat houdt in dat zij niet zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) alle rechtshandelingen kunnen verrichten.

Iemand die onder curatele is geplaatst, is automatisch handelingsonbekwaam. Bij bewind en mentorschap geldt dit niet.

Wetsartikel Art. 3:32 BW
Synoniemen handelingsonbekwaamheid