Bewindvoering

De situatie waarin een persoon, de bewindvoerder, wordt aangesteld om de financiële belangen van de andere persoon, de onderbewindgestelde, te behartigen. Een bewindvoerder wordt ofwel aangesteld door de persoon zelf, of door een rechtelijke uitspraak.

Bewind bij schuldsanering wordt toegewezen bij een persoon die een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);

Beschermingsbewind komt aan de orde indien een persoon niet langer in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Het verschil tussen beschermingsbewind en bewind bij schuldsanering is dat in laatstgenoemde situatie de bewindvoerder de belangen van de schuldeisers behartigt. Bij beschermingsbewind behartigt de bewindvoerder de belangen van de onderbewindgestelde.

Wetsartikel
Synoniemen Bewind bij schuldsanering, bewind bij faillissement, bewind bij curatele, beschermingsbewind