Overtreding

Het begrip overtreding wordt door het Wetboek van Strafrecht niet nader gespecificeerd. Overtredingen zijn gedragingen waarop als strafsanctie een boete is gesteld en worden in de regel aangemerkt als minder ernstig van aard dan een misdrijf. Desondanks staan op de zwaarste overtredingen zwaardere straffen dan de lichtste misdrijven.

Op overtredingen zijn de wettelijke strafuitsluitingsgronden niet van toepassing. In de meeste misdrijven staat onder de delictsomschrijving opgenomen dat het moet gaan om 'opzet', of 'met het oogmerk'. Bij overtredingen is de term opzet nooit een onderdeel van de delictsomschrijving. Zo is fietsen zonder licht per definitie een overtreding, ongeacht de vraag of de fietser opzettelijk handelde of dat er wellicht sprake was van een rechtvaardigingsgrond.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel Art. 424 e.v. Sr
Synoniemen