Curatele

Curatele is een maatregel die jegens een persoon kan worden opgelegd door middel van een rechterlijke uitspraak. De maatregel wordt opgelegd als de meerderjarige als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand of ten gevolge van overmatig drank- of drugsgebruik niet meer in staat is om zijn belangen behoorlijk te behartigen.

Voor curatele is niet vereist dat de persoon financieel niet in staat is om zijn belangen te behartigen (bijvoorbeeld door verkwisting). Dit kan wel een rol spelen bij de vraag of de persoon onder beschermingsbewind dient te worden geplaatst.

Wetsartikel Art. 1:378 BW
Synoniemen