Handlichting

Handlichting is een term uit het verbintenissenrecht. Het houdt in dat een minderjarige, die de leeftijd van 16 heeft bereikt, door toewijzing van een rechter dezelfde bevoegdheden toegekend krijgt als een meerderjarige. Hiermee wordt de handelingsonbekwaamheid van de minderjarige opgeheven.

Handlichting kan voornamelijk van belang zijn indien de minderjarige een beroep of bedrijf uitoefent. Of indien een kind, al dan niet in samenwerking met anderen, een bedrijf wenst voort te zetten indien (één van) de ouders is overleden.

Wetsartikel Art. 1:235 BW
Synoniemen