Rechtshandeling (mv: Rechtshandeling)

Een rechtshandeling is een wettelijk vereiste om een overeenkomst tot stand te brengen. Een rechtshandeling is een op rechtsgevolg gerichte wil, die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Dit leerstuk is in de praktijk veelal van belang om de gebondenheid aan een overeenkomst te beoordelen. Een klassiek voorbeeld is de persoon, die op een veiling per ongeluk hoger biedt dan hij eigenlijk had gewild. Hij gaf een op rechtsgevolg gerichte verklaring, maar eigenlijk wilde hij het bod niet uitbrengen. In dat geval zal hij in beginsel niet gehouden zijn aan de overeenkomst en dus tot aanschaf van het veilingobject.

In de praktijk ligt de problematiek vaak ingewikkelder. Als de partij in de gegeven omstandigheden erop mocht vertrouwen dat de wederpartij inderdaad het rechtsgevolg wilde, kan door de wederpartij geen beroep worden gedaan op het ontbreken van wilsovereenstemming (art. 3:35 BW). Hierbij komt het aan op de omstandigheden van het geval.

Wetsartikel Art. 3:33 BW
Synoniemen