Mentorschap

Mentorschap houdt in dat een persoon (de mentor) wordt aangesteld om de niet-vermogensrechtelijke belangen van een andere persoon te behartigen.

Mentorschap lijkt voor op bewindvoering, maar mentorschap ziet met name op het regelen van persoonlijke zaken, bijvoorbeeld de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Bij bewindvoering gaat het om het regelen van financiële zaken. Een curator kan hetzelfde doen als een bewindvoerder of mentor, maar curatele komt pas aan de orde indien de maatregel van bewindvoering en mentorschap niet volstaan.

Wetsartikel
Synoniemen Mentor