Borgtocht

De overeenkomst van borgtocht houdt in dat een derde zich verbindt om een bestaande overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser na te komen, mocht de schuldenaar met de nakoming in gebreke blijven. De overeenkomst van borgtocht wordt vaak gebruikt om extra zekerheid te stellen bij financieringen. Als een bank bijvoorbeeld een lening verstrekt, kan een derde persoon als borg extra zekerheid stellen.

De overeenkomst van borgtocht is een bijzondere overeenkomst, wat inhoudt dat deze specifiek in de wet geregeld is. Een kenmerkend aspect aan de overeenkomst van borgtocht is dat de derde persoon dezelfde verweermiddelen heeft jegens de schuldeiser als de schuldenaar. Zou de schuldenaar bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op dwaling en op basis daarvan de overeenkomst kunnen vernietigen, dan kan de borg deze verweermiddelen ook inroepen.

Wetsartikel 7:850 BW
Synoniemen Overeenkomst van borgtocht