Belediging

Belediging wordt omschreven als het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam. Belediging is, net als smaad en laster, strafbaar gesteld. Belediging is echter een minder ingrijpend delict dan smaad. Bij belediging is niet vereist dat de persoon iemand anders in een kwaad daglicht wilt zetten of wilt 'zwartmaken'. Is dit wel de intentie, dan zal er sprake zijn van smaad.

Belediging kan een onrechtmatige daad opleveren. Mocht de desbetreffende persoon de ander aansprakelijk stellen, dan zal in de gerechtelijke procedure de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen de bescherming van eer en goede naam. Hierbij wordt veelal op dezelfde wijze getoetst als bij een civiele onrechtmatige daadactie op grond van smaad en laster.

 

Wetsartikel Art. 6:162 BW; art. 266 Sr
Synoniemen