Zekerheidsrecht

Zekerheidsrechten zijn rechten die ertoe strekken om bijvoorbeeld een lening veilig te stellen. Bekende zekerheidsrechten zijn de rechten van hypotheek en het recht van pand. De bank vestigt bijvoorbeeld een recht van hypotheek op een huis. Indien de maandelijks terugbetalingsverplichtingen niet worden nagekomen, zal de bank, ter voldoening van de zekerheid, het recht van hypotheek kunnen executeren.

Een recht van hypotheek kan alleen op onroerende zaken worden gevestigd; daarentegen kan het recht van pand op elke, voor overdracht vatbare, vordering worden gevestigd.

Een zekerheidsrecht is een beperkt recht.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel
Synoniemen Zekerheidsrecht