Borg

Borg in de zin van het huurrecht is een bedrag dat door de huurder wordt betaald bij aanvang van de huurovereenkomst. Dit wordt ook wel een waarborgsom genoemd en is bedoeld als garantie dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst nakomt.

Borg in de zin van particuliere huur wordt gebruikt als garantie dat de verhuurder eventuele schade aan het gehuurde kan verhalen op de huurder. Bij huur bedrijfsruimte is borg bedoeld als garantie voor de nakoming van huurtermijnen en heeft de verhuurder -net als bij particuliere huur- na afloop van de huurovereenkomst de mogelijkheid eventuele schade aan het gehuurde te verrekenen met de reeds betaalde borg.

Borg in de zin van een garantstelling kan eventueel aan de orde zijn bij een indeplaatsstelling. 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen Waarborgsom