Boete

Een boete ofwel boetebeding is een beding in een overeenkomst, waarbij partijen afspreken dat als de schuldenaar in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de schuldeiser tekort schiet, hij gehouden is een geldsom of andere prestatie te voldoen. De ratio achter dit beding kan enerzijds zijn om (aanvullende) schadevergoeding te betalen of om de schuldenaar aan te sporen om zijn verplichtingen na te komen. Een dergelijk beding kan uitkomst bieden wanneer de schuldeiser zekerheid wenst.

Indien het aankomt op een gerechtelijke procedure, kan de schuldenaar de rechter vragen de boete te matigen. De schuldenaar zal echter in de regel tevens schadevergoeding dienen te betalen indien hij jegens de schuldeiser wanprestatie heeft gepleegd.

Wetsartikel
Synoniemen Boetebeding