Beklamel-criterium

Het Beklamel-arrest (ook wel: Beklamel-criterium) houdt in dat als een bestuurder bij het aangaan van van een overeenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat zijn organisatie deze overeenkomst niet zou kunnen nakomen, de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is jegens de crediteur op basis van onrechtmatige daad. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat bestuurders van een B.V. niet zelf aansprakelijk zijn voor verbintenissen door of namens de B.V. worden aangegaan.

Het Beklamel-criterium is één van de gronden waarop bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld (een andere variant is onbehoorlijke taakvervulling, art. 2:9 BW).

Wetsartikel
Synoniemen Beklamel-arrest