Absolute bevoegdheid

De term absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaald onderwerp. De reden hiervoor is dat binnen de rechtbank verschillende sectoren zijn, zoals een sector kanton.

Daarnaast is een gerechtshof bij uitsluiting bevoegd om zaken in hoger beroep te behandelen. Bij zaken in eerste aanleg geldt dat de 'reguliere' rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, tenzij de kantonrechter bevoegd is. De kantonrechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van arbeidszaken en huurgeschillen.

De term absolute bevoegdheid dient te worden onderscheiden van de term relatieve bevoegdheid; dit laatste ziet op de vraag in welk arrondissement of gebied de desbetreffende zaak aanhangig dient te worden gemaakt.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen