Schadestaatprocedure

Schadestaat (ook wel: schadestaatprocedure) is een aparte procedure waarin de omvang van een te betalen bedrag aan schadevergoeding wordt vastgesteld. Dit zal zich voordoen indien in een procedure is vast komen te staan als een partij aansprakelijk is voor bepaalde schade, maar de omvang van de schade te complex is om te worden vastgesteld in diezelfde procedure. Als in de eerste procedure vast is komen te staan dat een partij aansprakelijk is voor de schade, zal in de schadestaatprocedure vervolgens de hoogte van de betalen schadevergoeding worden vastgesteld.

Een schadestaatprocedure is met name van belang wanneer er deskundigen dienen te worden ingeschakeld om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen. Het is dan geboden om éérst vast te stellen dat een partij aansprakelijk is voor de schade alvorens er -onnodige- kosten worden gemaakt om de omvang van de schade vast te stellen. In de schadestaatprocedure kan de aansprakelijkheid niet meer worden betwist, slechts de (berekening van de) omvang van de schade komt aan bod.

In de primaire zaak wordt de partij - indien een schadestaatprocedure dient te worden gevoerd- meestal veroordeeld tot betaling van schadevergoeding 'op te maken bij staat'.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 612 Rv
Synoniemen Schadestaat