Gedaagde in hoger beroep

De gedaagde in hoger beroep (ook wel: geïntimeerde) is de partij jegens wie de andere partij in hoger beroep is gekomen. Dit kan zowel de oorspronkelijke eiser in eerste aanleg zijn, maar ook de oorspronkelijk gedaagde partij.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Geïntimeerde, geappelleerde