Hoger beroep (mv: Hoger beroep)

Bij hoger beroep wordt een uitspraak van de rechter voorgelegd aan een hogere rechter, die vervolgens de zaak opnieuw beoordeelt. Dit beroep wordt doorgaans ingesteld bij het Gerechtshof. In het sociaal zekerheidsrecht wordt het hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. Dit is afhankelijk van de soort procedure.

Een advocaat kan in in onderling overleg met zijn cliënt besluiten om in hoger beroep te gaan. Hiermee wordt gepoogd een uitspraak te verkrijgen die gunstiger is dan de uitspraak in eerste aanleg. Aangezien een zaak echter opnieuw wordt beoordeeld, bestaat ook het risico dat er in hoger beroep een uitspraak wordt verkregen die minder gunstig is. In dat geval zal de partij dat moeten accepteren, of in cassatie moeten treden.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 339 Rv; art. 404 Sv
Synoniemen appel, beroep