Geïntimeerde

De geïntimeerde (ook wel: geappelleerde) is de gedaagde partij in hoger beroep. In de procedure in eerste aanleg bij de rechtbank staan eiser en gedaagde tegenover elkaar. Is een van de partijen het niet eens met de uitkomst van de beslissing van de rechtbank, kan die partij tegen de uitspraak hoger beroep instellen. Die partij wordt dan de appellant genoemd en is feitelijk de eiser in hoger beroep. De geïntimeerde (ook wel: geappelleerde) is dan de verwerende partij.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Geappelleerde, gedaagde in hoger beroep