Appellant

De partij die appel (hoger beroep) instelt tegen een vonnis van de rechtbank. Dit kan zowel de oorspronkelijke eiser als de oorspronkelijke gedaagde zijn.

De wederpartij van de appellant in de hoger beroepsprocedure wordt geïntimeerde genoemd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen