Arbiter

De scheidsman in een arbitrageprocedure. Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij partijen een geschil voorleggen ter beoordeling van arbiters. Partijen verkrijgen dan geen officiële uitspraak zoals die vergelijkbaar is met een rechtbank of gerechtshof, maar verkrijgen een arbitraal vonnis.

Het aantal arbiters in een arbitrageprocedure dient oneven te zijn; meestal bestaat het scheidsgerecht uit 1 of 3 arbiters. Op deze wijze wordt voorkomen dat 'de stemmen staken'. Het aantal arbiters is mede afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak. Arbiters zijn gewoonlijk juristen of deskundigen uit de desbetreffende branche die een zekere expertise en kennis van het vakgebied genieten (bijvoorbeeld bouwkundigen).

Een arbitrageprocedure kan alleen worden gestart indien partijen zulks zijn overeengekomen. Als partijen arbitrage zijn overeengekomen, kunnen ze ook afspraken maken over de benoeming van arbiters. De wijze van benoeming kan ook staan beschreven in het arbitragereglement van de arbitragecommissie.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Scheidsman