Appeldagvaarding

De dagvaarding die wordt gebruikt bij het instellen van hoger beroep. In de appeldagvaarding behoeven de gronden van het hoger beroep niet te worden vermeld. Deze dienen apart te worden opgenomen een memorie van grieven.

In een verzoekschriftprocedure wordt geen gebruik gemaakt van een appeldagvaarding, maar van een appelrekest: in tegenstelling tot bij een appeldagvaarding, geldt als uitgangspunt dat deze wel gelijk de gronden voor het hoger beroep vermeldt.

Zowel binnen een dagvaardingsprocedure als bij een verzoekschriftprocedure dient hoger beroep te worden ingesteld binnen 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van uitspraak van het vonnis van de rechtbank. Bij een kort gedingprocedure bedraagt deze termijn 4 weken.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen