Naamsverandering

Elke persoon in Nederland kan zijn of haar voor- of achternaam wijzigen.

Een verzoek tot voornaamswijziging kan worden ingediend door middel van een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. De wet stelt dan als voorwaarde dat er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang.

Een verzoek tot achternaamswijziging verloopt via Justis. Ouders kunnen een verzoek tot achternaamswijziging van een kind ook indienen bij de rechtbank. Dat kan bijvoorbeeld als de ouders het verzoek combineren met een wijziging van het ouderlijk gezag. Een van de voorwaarden is dat de ouder met gezag tenminste drie jaar alleen het gezag heeft gehad. Ook dienen de ouders in elk geval één jaar samen voor het kind of de kinderen te hebben gezorgd.

Voor een verzoek tot achternaamswijziging via Justis is geen bijstand van een advocaat vereist.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Naam veranderen, naamswijziging