Naam wijzigen

Elke persoon in Nederland kan diens voor- of achternaam wijzigen. Meerderjarigen kunnen dit verzoek zelf indienen bij de rechtbank met behulp van een advocaat. Als het gaat om een minderjarige kan het verzoek bij de rechtbank enkel worden ingediend door diens wettelijk vertegenwoordigers. Dit is een ouder met gezag of een wettelijk voogd. 

Voor een verzoek tot voornaamswijziging dient de persoon een voldoende zwaarwichtig belang te hebben. Dit criterium wordt afgewogen tegen het maatschappelijk belang, dat iedereen zijn voornamen consistent hanteert.

Een verzoek om de achternaam te veranderen kan worden ingediend bij Justis. Als het gaat om de achternaam van een kind, kan dit verzoek ook worden ingediend bij de rechtbank. In dat geval moeten de ouders het verzoek combineren met een verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag. 

Wetsartikel Art. 1:4 BW, art. 1:253t BW
Synoniemen Naamswijziging, voornaam veranderen, voornaamswijziging, achternaamswijziging, achternaam veranderen