Voornaamswijziging

Elke persoon in Nederland kan zijn voor- of achternaam veranderen.

Iemand die zijn voornaam wenst te wijzigen, kan dat doen via de rechtbank door middel van een verzoekschriftprocedure. Bijstand van een advocaat is daarbij altijd vereist.

Om een voornaam te veranderen, dient de persoon een voldoende zwaarwichtig belang te hebben. De reden daarvoor is dat de maatschappij er belang bij heeft dat iedereen zijn of haar voornaam consistent hanteert. Als het belang van de persoon om zijn of haar voornaam te veranderen zwaarder weegt, zal het verzoek door de rechtbank worden toegewezen.

Meerderjarige personen kunnen zelf een advocaat inschakelen voor de procedure. Bij een minderjarige kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek indienen. Dit is de ouder met gezag of een voogd. 

Een verzoek om de achternaam te veranderen kan via Justis. Als het gaat om kinderen kunnen de ouders ook onder omstandigheden de achternaam ook via de rechtbank wijzigen.

 

Wetsartikel Art. 1:4 BW
Synoniemen Voornaam veranderen, naamswijziging