Herberekening alimentatie

In een aantal gevallen kan een ouder om verlaging van de alimentatie vragen.  Bijvoorbeeld als de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder tussentijds is gewijzigd. Ouders kunnen via online rekenmodules de draagkracht berekenen.

Als blijkt dat de draagkracht is veranderd, kan de alimentatieplichtige ouder op twee manieren de alimentatie verlagen. In eerste instantie kan dit in onderling overleg met de andere ouder. Als dit niet mogelijk blijkt kan een advocaat daarin ook een mogelijke rol spelen. In dat geval zal de advocaat de gegevens van beide partijen opvragen en de (nieuwe) alimentatie berekenen.

Partijen hoeven niet altijd mee te werken aan een alimentatieverlaging: als er een beschikking van de rechtbank ligt, kan de andere ouder zo mogelijk de alimentatie afdwingen via het LBIO. In eerste instantie verdient het de voorkeur dat ouders gezamenlijk tot een oplossing komen als de alimentatieplichtige ouder een alimentatieverlaging wenst.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Alimentatieplicht, alimentatieverlaging