Achternaamswijziging kind

Ouders kunnen de achternaam van een kind wijzigen via een verzoek aan overheidsdienst Justis. Daarvoor is geen bijstand van een advocaat vereist.

Een van de voorwaarden voor dit verzoek is dat de aanvragende ouder het ouderlijk gezag heeft. Als de andere ouder ook het gezag heeft, dient deze toestemming te geven voor de wijziging. Verleent de ouder die niet, dan kan de ouder de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming. Daarvoor is wel bijstand van een advocaat vereist. Als de ouder vervangende toestemming krijgt, moet de andere ouder echter nog steeds instemmen. Justis kan de tegenspraak dan echter passeren. Bijvoorbeeld als het kind jonger is dan 12 en vrijwel niet met de andere ouder in gezinsverband heeft samengeleefd. Of als het kind tussen 12 en 18 jaar is en zelf instemt met het verzoek.

Een ouder die alleen het ouderlijk gezag heeft (eenhoofdig gezag) kan met de nieuwe partner het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Een voorwaarde is dat de ouder dan drie jaar alleen het gezag heeft gehad. Ook moeten de ouder en de partner samen tenminste één jaar voor het kind hebben gezorgd. Wordt dit verzoek toegewezen, dan kan de ouder het verzoek combineren met een achternaamwijziging van het kind. Een voorwaarde is dan wel dat het kind van 12 zelf instemt met het verzoek. Ook mag het belang van het kind zich niet tegen toewijzing verzetten.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen