Wettelijk vertegenwoordiger

Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die een minderjarige of een persoon die onder curatele is geplaatst, vertegenwoordigt. In beide gevallen behartigt de wettelijk vertegenwoordiger de belangen van de minderjarige of onder curatele geplaatste bij rechtshandelingen. In het eerste geval zijn dit de oorspronkelijke ouders of voogd, in het laatste geval de curator.

Minderjarigen en onder curatele geplaatsten zijn handelingsonbekwaam volgens de wet. Bij gebrek aan de mogelijkheid zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen te verrichten, dienen minderjarigen en onder curatele geplaatsten toestemming te hebben van de wettelijk vertegenwoordiger. In andere situaties kan de wettelijk vertegenwoordiger de rechtshandeling alleen zelf, namens de handelingsonbekwame, verrichten. De wet regelt wanneer en op welke wijze de wettelijk vertegenwoordiger bevoegd is namens de handelingsonbekwame op te treden.

Personen die volgens de wet kunnen worden aangemerkt als wettelijk vertegenwoordigers:

  • Ouders
  • Stiefouders in het geval van gezamenlijk gezag;
  • Voogden;

In het geval van curatele wordt de curator aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger.

Wetsartikel
Synoniemen