Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming houdt in dat een huurder van overige bedrijfsruimte (waarbij het gaat om de huur van een bedrijfsruimte voor andere doelen dan bijvoorbeeld winkels, bloemenstallen en horecagelegenheden op grond van art. 7:290 BW; (290-bedrijfsruimte ofwel middenstandsbedrijfsruimte), bescherming kan inroepen ingeval de verhuurder de huurovereenkomst opzegt.

Een huurder dient het verzoekschrift tot verlening van de huurovereenkomst binnen twee maanden in te dienen nadat de verhuurder heeft laten weten tot opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. Zodra de huurder dit verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank, mag de verhuurder niet overgaan tot ontruiming van de bedrijfsruimte totdat de rechter op het verzoek heeft beslist. Als de rechter het verzoek toewijst, wordt de huurovereenkomst met een termijn van maximaal één jaar verlengd. Daarna kan de huurovereenkomst nogmaals met de duur van maximaal één jaar worden verlengd.

 

 

 

Regeling
Wetsartikel Art. 7:230a
Synoniemen