Koopoptie

Een beding in de huurovereenkomst die de verhuurder verplicht om tot verkoop van het gehuurde over te gaan wanneer de huurder zulks verlangd.

In tegenstelling tot een right of first refusal (ook wel: voorkeursrecht) heeft de verhuurder de plicht om tot verkoop over te gaan als de huurder de koopoptie inroept. Bij het voorkeursrecht kan de huurder overgaan tot koop als de verhuurder hier op eigen initiatief toe besluit. De verhuurder is echter niet verplicht om het verhuurde te verkopen.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Optie tot koop