Indexeringsclausule

Ook wel een huurprijsbeding. Een indexeringsclausule houdt in dat de huurder met de verhuurder een periodieke verhoging van de huurprijs overeenkomt. Naast dit beding is de enige mogelijkheid voor de verhuurder om de huurprijs te verhogen indien zulks voortvloeit uit een wettelijke regeling.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Huurprijsbeding