Indeplaatsstelling

Indeplaatstelling houdt in dat een gehuurde woning of bedrijfsruimte door de huurder wordt overgedragen aan een derde. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de huurder zijn bedrijf aan een derde overdraagt en daarbij ook de huurovereenkomst wenst over te dragen. De indeplaatstelling voor de huur van woningen is wettelijk geregeld in art. 7:270 BW en indeplaatsstelling voor de huur van bedrijfsruimtes is wettelijk geregeld in art. 7:290 BW.

De verhuurder is niet verplicht om mee te werken aan een verzoek tot indeplaatsstelling. Weigert de verhuurder medewerking, dan kan onder bepaalde voorwaarden indeplaatstelling bij de rechter worden afgedwongen.

Een vordering tot overdracht van de huur van een 290-bedrijfsruimte wordt slechts toegewezen indien de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij overdracht van de onderneming. Daarnaast dient de nieuwe huurder aan te tonen in elk geval voldoende waarborgen te bieden voor nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst: ook dient hij aantoonbaar te maken een goede bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:270 Bw; art. 7:290 BW
Synoniemen