Detailhandelsbedrijfsruimte

Detailhandelsbedrijfsruimte (ook wel: middenstandsbedrijfsruimte) is bedrijfsruimte dat is bestemd voor de uitoefening van horeca, winkel- of ambachtsbedrijf. Op huurovereenkomsten inzake detailhandelsbedrijfsruimte is art. 7:290 e.v. BW van toepassing en wordt daarom ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd.

De huurder van een detailhandelsbedrijfsruimte geniet aanvullende huurbescherming. De ratio hierachter is dat huurders niet geconfronteerd moeten worden met een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst zonder dat gedane investeringen op tijd kunnen worden terugverdiend. Een huurovereenkomst voor detailhandelsbedrijfsruimte wordt in de regel aangegaan voor 5 jaar. Na afloop van die vijf jaar wordt de huurovereenkomst verlengd met nogmaals vijf jaar, tenzij de huurder opzegt.

Overige bedrijfsruimte vallen niet onder de reikwijdte van art. 7:290 BW, maar onder de reikwijdte van art. 7:230a BW: voor deze categorie huurovereenkomsten gelden afwijkende bepalingen.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:290 BW
Synoniemen Middenstandsbedrijfsruimte, 290-bedrijfsruimte