Diplomatenclausule

Een beding in de huurovereenkomst die de bewoner van een woning de mogelijkheid geeft een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten indien hij de woning zelf tijdelijk niet in gebruik kan nemen.

Huurders genieten in de regel ook bij huurovereenkomsten voor bepaalde tijd huurbescherming. Een huurovereenkomst die een diplomatenclausule bevat kan worden beëindigd door een beroep te doen op deze clausule. Daarmee vormt de diplomatenclausule een uitzondering op de huurbescherming. In de praktijk is toepassing van de clausule echter aan strikte voorwaarden verbonden. Een huurovereenkomst met een diplomatenclausule kan alleen worden aangegaan indien de verhuurder het gehuurde zelf verlaat en na een korte periode het gehuurde wederom wil betrekken. Daardoor is toepassing van de diplomatenclausule in de praktijk zeldzaam.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen