Gemengde overeenkomst

Een overeenkomst is een gemengde overeenkomst indien er sprake is van twee of meer verschillende bijzondere overeenkomsten. Dit heeft tot gevolg dat op de rechtsverhouding tussen partijen verschillende wettelijke bepalingen van toepassing kunnen zijn.

Aangezien bij de toepassing van twee of meer wettelijke regimes een botsing kan optreden in de rechten en plichten van een partij, schrijft de wet voor dat bij een botsing van bijzondere overeenkomsten, één van de twee bijzondere overeenkomsten voorrang zal hebben. Wanneer deze regeling zich voordoet, verschilt per regeling.

Art. 6:215 BW geeft een oplossing voor het geval twee regimes botsen. Onder omstandigheden kan dit er zelfs toe leiden dat dwingendrechtelijke bepalingen terzijde worden geschoven.

 

 

Wetsartikel Art. 6:215 BW
Synoniemen