Aanzegging tot ontruiming

Bij een zakelijke huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte (art. 7:290 BW), een mededeling van de verhuurder aan de huurder dat hij over wenst te gaan tot ontruiming van het gehuurde.

De verhuurder kan alleen overgaan tot ontruiming indien de huurovereenkomst is geëindigd. In de praktijk wordt de huurovereenkomst door de verhuurder tegen een bepaalde periode (indien zulks mogelijk is) schriftelijk opgezegd.

Tegelijkertijd kan de verhuurder een datum bepalen waarop de ontruiming zal plaatsvinden. Met inachtneming van de opzegtermijn kan deze datum alleen vallen ná afloop van de huurovereenkomst. Zodra de verhuurder de ontruiming heeft aangezegd, kan de huurder via de rechter ontruimingsbescherming vragen. Onder omstandigheden kan de huurder via deze manier zijn verblijf met maximaal drie jaar verlengen.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:230a e.v. BW
Synoniemen Ontruimingsaanzegging