Eerste recht op koop

Het recht van een huurder om als eerste tot aankoop van het gehuurde over te gaan indien de verhuurder wenst over te gaan tot verkoop. Dit heet ook wel een voorkeursrecht.

Het voorkeursrecht onderscheidt zich van een koopoptie daar een voorkeursrecht alleen van toepassing is op de situatie wanneer de verhuurder besluit over te gaan tot verkoop. Bij een koopoptie heeft de huurder daarentegen de mogelijkheid de verhuurder tot verkoop te verplichten. In dat geval dient de verhuurder over te gaan tot verkoop van het gehuurde aan de huurder.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Voorkeursrecht