Civiel recht (mv: civiel recht)

Civiel recht, ook wel burgerlijk recht, regelt de rechtsverhouding tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling. Het gaat hier dus om de relatie tussen natuurlijke of rechtspersonen onderling. In de verhouding tussen overheid en burger of tussen overheid en rechtspersoon, wordt gesproken over publiekrecht.

De belangrijkste rechtsbron voor het civiele recht is het Nederlands Burgerlijk Wetboek. In deze wettenverzameling staan regels opgenomen over het personen- en familierecht, het rechtspersonenrecht, erfrecht, het algemeen vermogensrecht, internationaal privaatrecht en bijzondere overeenkomsten.