Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de wijze van totstandkoming en de (rechts)gevolgen van verbintenissen.

Het verbintenissenrecht is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet kan een verbintenis enkel uit de wet ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn (meerzijdige) overeenkomsten en de verbintenis tot schadevergoeding. Daarnaast zijn veel voorkomende verbintenissen ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en zaakwaarneming.

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het burgerlijk recht.

 

Wetsartikel Art. 6:1 e.v. BW
Synoniemen Verbintenis, verbintenissen