Geschillencommissie (mv: geschillencommissie)

Een geschillencommissie is een alternatieve vorm van geschilbeslechting. De geschillencommissie is een instantie die vergelijkbaar is met reguliere rechtspraak, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. Zo is het werkgebied van een geschillencommissie doorgaans beperkt tot kwesties over een bepaald deskundigheidsgebied. Ook worden geschillencommissies vaak ingesteld door een brancheorganisatie (bijvoorbeeld de telecommunicatiesector).

Een geschillencommissie beslecht in geschillen, maar doet daarbij geen uitspraak zoals een reguliere rechter doet. Een geschillencommissie doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit bindend advies kan vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het voordeel van geschillencommissies is dat een relatief kostbare procedure bij de rechter kan worden voorkomen.

Een geschillencommissie is alleen bevoegd in een geschil op te treden als:

  • partijen zich door middel van de algemene voorwaarden hebben verbonden om het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie;
  • doordat een partij lid is van een brancheorganisatie waarbij een geschillencommissie verplicht is;
  • doordat zulks is overeengekomen in een contract;
  • doordat partijen afzonderlijk afspraken hebben gemaakt over het inschakelen van een geschillencommissie.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen