Procureur (mv: Procureur)

Tot 1 september 2008 was een procureur een jurist, die namens een partij als gemachtigde bij de rechtbank optrad. Sinds genoemde periode dient, in de gevallen dat procederen door een procureur verplicht was, in plaats daarvan geprocedeerd worden met een advocaat als gemachtigde in het proces.

Thans is procederen met een advocaat is altijd verplicht, behalve bij procedures bij de kantonrechter. Ook is bijstand van een advocaat niet verplicht wanneer iemand wordt gedagvaard als gedaagde in kort geding voor de rechtbank. Daarentegen dient het inleiden van de procedure bij de rechtbank in kort geding wel te geschieden door middel van een advocaat.

In het bestuursrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen pleitbezorger