Om een rechtspersoon in een procedure te betrekken zijn de KvK-gegevens vaak van groot belang. Bij met name grotere ondernemingen kan het een opgave blijken om de juiste rechtspersoon te dagvaarden, met name wanneer de relatieve bevoegdheid een rol speelt. In een recente procedure bij de rechtbank Noord-Nederland bleek dat eiser in de procedure de verkeerde rechtspersoon had gedagvaard. Tijdens de zitting vorderde eiser rectificatie om zo op die manier alsnog de juiste rechtspersoon in de procedure te betrekken. Onze advocaat procesrecht bespreekt deze zaak en legt uit wanneer dat mogelijk is. 

Vorderingen en verweer

Eiser in de zaak is een werknemer bij Talent People Emmen B.V. Met ingang van 3 februari 2014 is hij daar in dienst getreden. Nadien is hij op 23 januari 2017 ziek geworden en heeft de werkgever vanaf 23 april 2018 geen salaris meer aan de eiser betaald. Daarop vordert de eiser in kort geding betaling van achterstallig salaris ad € 5200,00, vermeerderd met wettelijke rente en de wettelijke verhoging. In de procedure verschijnt Talent People B.V. en beroept zich het feit dat eiser de verkeerde rechtspersoon heeft gedagvaard: eiser is namelijk niet in dienst bij Talent People B.V., maar bij Talent People Emmen B.V.

Rectificatie

Ter zitting stelt eiser dat het dagvaarden van Talent People B.V. moet worden opgevat als een kennelijke verschrijving. Om die reden verzocht de werknemer om rectificatie. De rechter kwam tot het voorlopige oordeel dat hij geen aanleiding zag voor rectificatie omdat eiser het handelsregister had kunnen en moeten raadplegen, maar kwam na een kort jurisprudentieonderzoek tot de conclusie dat rectificatie in de procedure wel geoorloofd was. De rechter kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015.

Andere rechtspersonen dan bedoeld?

In de procedure wordt geconstateerd dat het nogal eens voorkomt dat procedures worden gevoerd op naam van een andere (rechts)persoon dan degene die het eigenlijk aangaat. In dat geval moet het toelaatbaar worden geacht dat een dergelijke vergissing lopende de procedure wordt hersteld. Hiervoor dient wel voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden. De eerste is dat de vergissing voor de gedaagde kenbaar was, dat de gedaagde niet wordt benadeeld of in zijn verdediging geschaad en rectificatie tijdig plaatsvindt. De ratio daarachter is, volgens de rechtbank Noord-Nederland, dat fouten en vergissingen niet tot fatale gevolgen behoren te leiden. Van belang is wel dat de gedaagde niet onredelijk in haar belangen wordt geschaad.

Vergissing en herstel

De rechtbank oordeelde voorts dat er bij een succesvol beroep op rectificatie tevens sprake dient te zijn van een vergissing en dat de wederpartij heeft begrepen of redelijkerwijs geacht kan worden te hebben begrepen dat het een vergissing betrof. De ratio achter dit herstel is dat er wordt voorkomen dat een uitspraak wordt gedaan die op naam komt te staan van een verkeerde rechtspersoon.

Oordeel op grond van feiten en omstandigheden

De kantonrechter oordeelde dat Talent People B.V. in deze procedure had begrepen, althans redelijkerwijs had behoren te begrijpen, dat de vermelding van de naam Talent People B.V. in plaats van Talent People Emmen B.V. in de dagvaarding op een vergissing berustte. De rechter kwam tot dit oordeel naar aanleiding van het feit dat eiser, ondanks dat hij Talent People B.V. in de aanhef had vermeld, hij in het petitum had gevorderd om Talent People Emmen B.V. in de kosten te veroordelen. Ook hechtte de rechter waarde aan het feit dat uit de dagvaarding, in samenhang met de daaraan gehechte arbeidsovereenkomst, duidelijk had kunnen zijn dat eiser nakoming vorderde met Talent People Emmen B.V.

Losse vennootschappen

In de procedure is tot slot vast komen te staan dat er sprake was van twee losse vennootschappen. Deze waren echter wel aan elkaar gelieerd omdat ze dezelfde bestuurder hadden. Ook waren de vennootschappen op hetzelfde adres gevestigd en begaven ze zich allebei in de uitzendbranche. Ook hechtte de rechter waarde aan het feit dat Talent People Emmen B.V. niet in haar belangen was geschaad. De reden hiervoor was dat de bestuurder van Talent People B.V. ter zitting aanwezig was en had verklaard dat hij ook gemachtigde is van Talent People Emmen B.V. In dat kader stelde hij dat het salaris van eiser inderdaad was stopgezet omdat de B.V. in betalingsproblemen verkeerde. De rectificatie door eiser werd dan ook toegestaan op grond van het feit dat de rectificatie direct bij ontdekking van de vergissing was medegedeeld en daarmee tijdig was gevraagd.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 3 juli 2018 Leestijd: 3 minutes