Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een nader door de Nederlandse wet gespecificeerde bijzondere overeenkomst. Dat betekent dat er specifieke bepalingen op de overeenkomst van kracht zijn. Essentie van de koopovereenkomst is dat de koper zich verplicht om de overeengekomen koopprijs te betalen, waartegenover de plicht van de verkoper staat om de overeengekomen zaak aan de koper te leveren. Er is dan sprake van een goederenrechtelijke overdracht.

Voor de totstandkoming van een koopovereenkomst zijn twee of meer rechtshandelingen vereist. Een koopovereenkomst van roerende goederen (zoals producten) kent geen vormvereiste. Dat betekent dat de overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk kan worden gesloten. Daarentegen dient de koopovereenkomst voor een onroerende goed, waaronder verstaan de koop van een woning, schriftelijk te worden overeengekomen. Is in dit laatste geval niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, dan is er geen sprake van een geldig koopcontract.

Wetsartikel Art. 7:1 BW
Synoniemen koopcontract, koopakte